KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Boża Męka
Mysłowice (Kosztowy)

ul. Zielnioka

Rok powstania: 1898

Postument: Podstawa dwuelementowa, schodkowa. Dolna część podstawy, z fazowanymi górnymi krawędziami, stanowi wysoką stopkę. Cokół oddzielony od podstawy kowadełkowym profilem. Cokół szeroki, niezbyt wysoki. Na jego froncie wyryta polska inskrypcja i napis fundacyjny. Cokół zwieńczony daszkowym gzymsem podciętym łukowym profilem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na kowadełkowej stopce, z dolną płytą o wałkowym profilu. Belki krzyża fazowane. Ramiona krzyża zakończone trójlistnie. Figura Chrystusa drobna, z półotwartymi dłońmi. Kartusz w układzie poziomym, lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skarpie, na placyku wydzielonym z posesji. Podniesiony na grubej płycie. Od drogi do krzyża prowadzą schodki.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka