KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Boża Męka
Mysłowice (Dziećkowice)

ul. Długa

Rok powstania: 1906

Postument: Podstawa trzyelementowa. Dolny i środkowy element schodkowy, dolny z fazowanymi górnymi krawędziami. Na środkowym wyryta na froncie data 1906. Górna część podstawy oddzielona płytą o esowatym, łamanym profilu. Na jej froncie kwadratowa płycina z narożnikami wyciętymi w ostre trójliście. W płycinie przymocowana wtórna tablica z polskim napisem fundacyjnym. Cokół oddzielony od podstawy daszkowym, podciętym gzymsem. W cokole wnęka o obrysie zewnętrznym ostrołukowym i wewnętrznym zwieńczeniu trójlistnym. Wnęka zamknięta szklanymi drzwiczkami. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej Bolesnej w lekkim kontrapoście, z pochyloną głową i rękami złożonymi w modlitwie. Słupowa konsola umieszczona we wnętrzu wnęki.

Krzyż: Krzyż na kowadełkowej stopce. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone w fantazyjną strzałkę. Mała, metalowa figurka Chrystusa i maleńki kartusz są wtórne.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju drogi w cieniu starej lipy. Otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka