KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Boża Męka
Mysłowice (Kosztowy)

ul. Zielnioka

Rok powstania: 1898

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna część podstawy w formie grubej stopki. Na górnej części współczesna tablica z błędnie odtworzonym napisem fundacyjnym. Cokół bez ozdób, z małą wnęką na figurę. W miejscu dawnego gzymsu dwa betonowe bloki.

Figury: We wnęce współczesna figurka Matki Bożej Różańcowej.

Krzyż: Krzyż pozbawiony stopki (w czasie przebudowy). Krzyż lekko fazowany, ze szczątkowymi ostrogami, z ramionami rozszerzającymi się na końcach i uzupełnionymi gałkami. Figura Chrystusa z półotwartymi dłońmi, kartusz w układzie poziomym, silnie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu prywatnej posesji, otoczony drucianym płotkiem.

Uwagi: Krzyż w obecnej formie stanowi przykład nieprofesjonalnego, bezmyślnego „remontu” zabytkowej Bożej Męki. Został przebudowany pomiędzy 2007 a 2012 r. Ozdoby cokołu i wnęka zostały „wyrównane”. Gzyms i ozdobną stopkę krzyża zastąpiły betonowe bloki. Krzyż niefachowo „zaszpachlowany”. W rezultacie powstała karykatura pierwotnej Bożej Męki.

Stan: Krzyż trwale zniszczony.

Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka