KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Boża Męka
Mysłowice (Brzezinka)

ul. Reja

Rok powstania: Okres m-wojenny

Postument: Postument schodkowy, podstawa i cokół tworzą dwa masywne schodki na rzucie kwadratu. Podstawa obwiedziona cokolikiem. Oba schodki zwieńczone prostymi, listwowymi gzymsami. W cokole wnęka zwieńczona łukiem odcinkowym, zamknięta szybą.

Figury: Brak oryginalnej figury.

Krzyż: Krzyż drewniany, na szerokiej, schodkowej, murowanej stopce. Metalowa figura Chrystusa wielkości krzyża. Na górnej belce blaszany kartusz w układzie poziomym, silnie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na prywatnej posesji, ale jego front znajduje się w linii ogrodzenia.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka