KATALOG KAPLICZEK


MYSŁOWICE

Boża Męka
Mysłowice (Brzezinka)

ul. Laryska

Rok powstania: ok. 1900 lub 1920

Postument: Podstawa postumentu została zastąpiona betonowym, otynkowanym blokiem. Umieszczono na nim współczesne tablice z inskrypcją (na froncie), napisem fundacyjnym (lewy bok) oraz datą 1920. W cokole łukowo zwieńczona, zaszklona wnęka. Gzyms cokołu daszkowy, podkreślony listwą.

Figury: We wnęce wtórna figura Matki Bożej Bolesnej.

Krzyż: Stopka krzyża została zabetonowana. Belki krzyża szerokie, ramiona zakończone zakończone trójlistnie. Figura Chrystusa metalowa, z niesymetrycznie ułożonymi ramionami. Kartusz w układzie pionowym, z rozdwojoną dolną krawędzią.

Otoczenie: Krzyż stoi w wydzielonej części posesji, jej otoczony ogrodzeniem. Przebudowa drogi sprawiła, że krzyż znajduje się poniżej poziomu ulicy. Teren wokół krzyża wyłożony płytkami chodnikowymi.

Uwagi:

Stan: Krzyż został zniekształcony, a inskrypcje zniszczone w czasie "remontu" w latach 90. XX w.

Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka
Kapliczki województwa śląskiego. Boża Męka