KATALOG KAPLICZEK


RUDA ŚLĄSKA

Boża Męka
Ruda Śląska (Kochłowice)

ul. Wyzwolenia

Rok powstania: 1903

Postument: Krzyż stoi na kamiennej podmurówce. Pomiędzy cokołem i podstawą płyta zwężająca się łamanym, esowatym profilem. Cokół niski i szeroki, na rzucie kwadratu, lekko zwężający się ku górze. Gzyms cokołu ma formę prostokątnej nakładki na cokół, z wyciętymi z czterech stron łukami i perforacją wzdłuż dolnej krawędzi. Na froncie cokołu płycina łącząca się z łukowym wycięciem gzymsu.

Figury: W płycinie na froncie cokołu płaskorzeźba z półpostacią modlącej się Matki Bożej z lekko przechyloną głową. Nad głową Marii aureola.

Krzyż: Krzyż na rozbudowanej stopce złożonej z kilku warstw stopniowo łukami zwężających się ku górze. Środkowa warstwa stopki o wypukłym profilu, zdobiona łezkowym wzorem. Krzyż prosty, z małą figurką Chrystusa. Kartusz mały, ozdobny, w układzie pionowym, ale z literami w jednym poziomie. Brzegi kartusza niesymetrycznie wywinięte.

Otoczenie: Krzyż stoi na małej wysepce pośrodku skrzyżowania. Podniesiony na grubej płycie.

Uwagi:

Stan: Boża Męka wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia