KATALOG KAPLICZEK


RUDA ŚLĄSKA

Boża Męka
Ruda Śląska (Kochłowice)

ul. Wyzwolenia

Rok powstania: 1858

Postument: Podstawa jednoczęściowa, wysoka, na stopce. Połączenie podstawy ze stopką uzupełnione wklęsłym cokolikiem. Poniżej górnej krawędzi podstawy od frontu wyryta inskrypcja i data 1858. Podstawa przechodzi w cokół łukowo zwężającym się profilem zakończonym listwą. Cokół wysoki, wysmukły, pod gzymsem pogrubiony. Gzyms kwadratowy w formie odwróconego grzybka.

Figury: Na froncie cokołu półpełna figura Matki Bożej Bolesnej. Maria w lekkim kontrapoście, z dłońmi splecionymi na brzuchu. Figura stoi na kielichowej konsoli, w dolnej części obwiedzionej listwą.

Krzyż: Krzyż na stopce zwężającej się łukiem ku górze. Ramiona krzyża zakończone zaokrąglonymi strzałkami. Kamienna figura Chrystusa pełna, wysmukła, z zaciśniętymi dłońmi. Duży, kamienny kartusz w układzie pionowym, pośrodku łamany.

Otoczenie: Krzyż stoi pośrodku cmentarza, na końcu głównej alei. Podniesiony na płycie, otoczenie wysypane żwirem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Kochłowice, ul. Wyzwolenia