KATALOG KAPLICZEK


RUDA ŚLĄSKA

Boża Męka
Ruda Śląska (Chebzie)

ul. Zabrzańska

Rok powstania: 1933

Postument: Postument nie ma wydzielonej podstawy, poza prostą płytą pełniącą rolę stopki. Na froncie kostkowego cokołu chrystogram IHS i daty 33 1933 oznaczające rok ukrzyżowania Chrystusa i datę postawienia krzyża. Pod gzymsem cokół rozszerzony. Gzyms daszkowy.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na masywnej, esowato zwężającej się stopce. Krzyż wysmuły, z fazowanymi krawędziami i prosto zakończonymi ramionami. Figura Chrystusa z szeroko rozłożonymi ramionami i otwartymi dłońmi. Kartusz w układzie pionowym, łamany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze przy rozdrożu, obok osiedla.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Chebzie, ul. Zabrzańska
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Chebzie, ul. Zabrzańska
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Chebzie, ul. Zabrzańska
Kapliczki województwa śląskiego. Ruda Śląska, Boża Męka, Chebzie, ul. Zabrzańska