KATALOG KAPLICZEK


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Boża Męka
Siemianowice Śląskie

ul. Powstańców

Rok powstania: koniec XIX w.

Postument: Podstawa schodkowa, złożona z trzech bloków łączonych skosem. Cokół oddzielony od podstawy głębokim, esowatym profilem. Cokół dwupiętrowy. Dolne piętro cokołu bez ozdób, zwieńczone wysokim, łukowo podciętym, daszkowym gzymsem o łukowo wygiętych połaciach. Górne piętro cokołu jest pomniejszoną kopią piętra dolnego.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Belki krzyża o ośmiobocznym przekroju, zakończone prosto, z wydatnymi ostrogami. Metalowa figura Chrystusa z silnie rozłożonymi ramionami. Kartusza brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, przy południowym ogrodzeniu kościoła, od strony ulicy. Dojście do krzyża wyłożono płytkami. Obok posadzone ozdobne krzewy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców