KATALOG KAPLICZEK


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Boża Męka
Siemianowice Śląskie (Michałkowice)

ul. Kochanowskiego

Rok powstania: 1958

Postument: Podstawa schodkowa, dwuczęściowa. Dolna część zwęża się skosem ku górnej. Górna część zwieńczona kowadełkowym profilem. Cokół szeroki, niski, z wyrytą inskrypcją.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Mały krzyż na stopce zwieńczonej kowadełkowym profilem. Belki krzyża szerokie, zakończone strzałkowo. Mała, metalowa figurka Chrystusa i mały kartusz w pionowym układzie, łamany i silnie wywinięty.

Otoczenie: Krzyż stoi w wydzielonej części (narożniku) posesji, od strony chodnika. Jest podniesiony na grubym stopniu. Do krzyża prowadzą cementowe płyty, wokół posadzone ozdobne krzewy.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Michałkowice, Boża Męka ul. Kochanowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Michałkowice, Boża Męka ul. Kochanowskiego
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Michałkowice, Boża Męka ul. Kochanowskiego