KATALOG KAPLICZEK


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Boża Męka
Siemianowice Śląskie

ul. Powstańców

Rok powstania: 1860

Postument: Podstawa jednoczęściowa, sześcienna. Pod cokołem płyta o wałkowym profilu. Cokół niski, zwieńczony bardzo płytkim daszkowym gzymsem. Pod gzymsem cokół pogrubiony. Krawędzie obu części postumentu zdobione żebrowaniem.

Figury: Boża Męka nie posiada oryginalnej figury. Współcześnie na froncie zawieszono plastikowe pudełko z figurką NMP.

Krzyż: Wysoki krzyż na piramidalnej stopce, zdobiony wzdłuż krawędzi żebrowaniem. Ramiona krzyża zakończone prosto. Mała metalowa figurka Chrystusa i blaszany, silnie falowany kartusz w poziomym układzie, są zapewne wtórne.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze, przy skraju chodnika, obsadzony krzewami i kwiatami.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Śródmieście, Boża Męka ul. Powstańców