KATALOG KAPLICZEK


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Boża Męka
Siemianowice Śląskie

ul. Cmentarna

Rok powstania: 1881

Postument: Podstawa złożona z dwóch bloków rozdzielonych niewielkim uskokiem. Na górnym bloku napis fundacyjny, na dolnym data 1881. Na podstawie gruba płyta o głębokim kowadełkowym profilu. Cokół szeroki, z frontową ścianą zdobioną profilowaną ramką. Na tylnej ścianie cokołu przykręcona współczesna tablica inskrypcyjna. Pod gzymsem wstawiony dodatkowy element, w dole i w górze obwiedziony listwami. Gzyms cokołu daszkowy, z oddzielną płytą pod daszkiem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Rozbudowana stopka krzyża składa się z prostej płytki, na której ustawiono rodzaj wysokiego kowadła z daszkowo ściętą górną warstwą. Krzyż wysmukły z krótkimi ramionami zakończonymi w profilowaną strzałkę. Metalowa figura Chrystusa wysmukła. Blaszany kartusz w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi pośrodku głównej alei cmentarnej pod starymi kasztanowcami.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Cmentarna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Cmentarna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Cmentarna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Cmentarna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Cmentarna