KATALOG KAPLICZEK


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Boża Męka
Siemianowice Śląskie

ul. Michałkowicka

Rok powstania: ok. 1880

Postument: Podstawa złożona z dwóch bloków. Dolny wyższy, ze skośnie ściętymi górnymi krawędziami. Górny element podstawy węższy i niższy. Na podstawie płyta o esowatym profilu. Cokół nieznacznie węższy od podstawy, w górze obwiedziony listwą. Gzyms cokołu złożony z czterech warstw, schodkowo lub skośnie rozszerzających się ku górze. Górna część gzymsu w formie daszka o łukowych połaciach.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Stopka krzyża w formie kowadełka, którego dolną płytą jest górna część gzymsu cokołu. Krzyż wysmukły, z ramionami zakończonymi w zaokrągloną strzałkę. Figura Chrystusa metalowa, wysmukła. Kartusz blaszany, w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku niewielkiego skweru w rozwidleniu ulic. Dojście od chodnika wyłożone płytkami. Krzyż jest silnie ocieniony przez pas przydrożnych drzew.

Uwagi:

Stan: Stosunkowo dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Michałkowicka
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Michałkowicka
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Michałkowicka
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Michałkowicka
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie, Boża Męka ul. Michałkowicka