KATALOG KAPLICZEK


SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Zespół figur ewangelistów
Siemianowice Śląskie

ul. Kościelna

Rok powstania: po 1926

Postument: Figury stoją na masywnych postumentach zbudowanych na rzucie kwadratu. Na bokach postumentów prostokątne płyciny. Postumenty zwieńczone gzymsami w formie płaskich płyt zwężających się schodkowo ku dołowi. Na gzymsach trzy płyty ustawione schodkowo, stanowiące podstawę dla figur.

Figury: Od lewej stoją figury: św. Jana z orłem u stóp, św. Łukasza z głową wołu u stóp, św. Marka z głową lwa u stóp i św. Mateusza z głową młodzieńca uskrzydlonego u stóp. Wszyscy apostołowie trzymają w prawej dłoni pióra. W lewej dłoni trzymają zwoje pergaminu (św. Jan i św. Łukasz) lub księgę (św. Marek i Mateusz).

Otoczenie: Figury ustawiono w linii ogrodzenia, na szczycie schodów prowadzących na teren kościoła pw. św. Michała Archanioła.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Siemianowice Śląskie Figury 4 Ewangelistów, Michałkowice, ul. Kościelna