KATALOG KAPLICZEK


ŚWIĘTOCHŁOWICE

Boża Męka - Świętochłowice (Lipiny)

ul. Chorzowska

Rok powstania: okres międzywojenny [?]

Postument: Podstawa dwuczęściowa, schodkowa. Elementy podstawy mają formę pogrubionych słupów. W dolnym elemencie, na froncie prostokątna wnęka. Oba schodki z lekko ściętymi górnymi krawędziami. Boża Męka nie ma cokołu, ani gzymsu.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż bez stopki, wysoki, z ramionami zakończonymi ostrosłupowo. Figura Chrystusa półpełna, blaszana, malowana. Postać niewielka w stosunku do krzyża, z silnie uniesionymi ramionami i zaciśniętymi dłońmi. Kartusz w formie blaszki z namalowanymi literami.

Otoczenie: Krzyż stoi przy ogrodzeniu firmy, na placyku wyłożonym płytami chodnikowymi, podniesiony na dwóch płytach. Jest ogrodzony ozdobnym, metalowym płotkiem. Dojście do krzyża wyłożone płytkami.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Chorzowska