KATALOG KAPLICZEK


ŚWIĘTOCHŁOWICE

Boża Męka - Świętochłowice (Chropaczów)

ul. Kościelna

Rok powstania: 1899

Postument: Budowa dwustopniowa. Podstawa jednoelementowa, ustawiona na piaskowcowym bloku na grubej stopce. Na przedniej krawędzi bloku sygnatura wykonawcy. Właściwa podstawa niska, z polskim napisem fundacyjnym na froncie. Stopka cokołu o esowatym profilu. Cokół z łukowo zwieńczoną wnęką. Wnęka ujęta w gładkie kolumienki podtrzymujące arkadę. Kolumienki mają wieloboczne bazy i głowice. Konsola pod wnęką o kształcie półkuli. Gzyms cokołu daszkowy, na podwójnej płycie o esowatym profilu.

Figury: We wnęce cokołu, na półkolistym stopniu, wtórna figura MB z Lourdes.

Krzyż: Krzyż na dwuwarstwowej stopce. Dolna warstwa z profilem wałkowym, górna kowadełkowa. Ramiona krzyża zakończone fantazyjnymi strzałkami. Metalowa figura Chrystusa wysmukła, z półotwartymi dłońmi. Blaszany kartusz w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w wysokiej, murowanej wnęce o łukowym zwieńczeniu, wciśniętej pomiędzy dwie kamienice. Wnęka jest bogato zdobiona dwukolorowymi ceglanymi kształtkami. Część cegieł jest glazurowana. Nad wnęką dwupiętrowa attyka zwieńczona łamanym daszkiem i prostym krzyżem. Po bokach ceglane sterczyny. Wnęka jest zamknięta ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Kościelna
Kapliczki województwa śląskiego. Świętochłowice Boża Męka ul. Kościelna