KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Boża Męka
Zabrze (Kończyce)

ul. Sitki

Rok powstania: przełom XIX i XX w.

Postument: Postument zastąpiono wysokim murkiem zdobionym kolorową glazurą.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na schodkowej, dwustopniowej stopce z fazowanymi górnymi krawędziami. Na froncie dolnego stopnia chrystogram IHS w ramce z łukowo wyciętymi górnymi narożnikami. Na froncie górnego stopnia stopki ornament roślinny wkomponowany w stylizowaną ramkę. Ramiona krzyża zakończone fantazyjnymi strzałkami. Belki krzyża obrysowane ramką, końce ramion zdobione roślinnymi ornamentami. Na krzyżu współczesna figura Ukrzyżowanego i również nowy kartusz, falowany, w układzie poziomym.

Otoczenie: Krzyż obudowany jest łukowo zamkniętą niszą wyłożoną kolorową glazurą. Krawędź niszy zaznaczona jest podwójnym wałkiem z profilowanych, glazurowanych cegieł. W szczycie zaznaczony klucz z białą glazurą. Dodatkowa warstwa cegieł tworzy nadproże. Całość nakryta jest półokrągłym daszkiem. Kapliczka z krzyżem przylega do boku kamienicy (kiedyś stała między kamienicami).

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Kończyce, ul. Sitki
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Kończyce, ul. Sitki
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Kończyce, ul. Sitki
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Kończyce, ul. Sitki
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Kończyce, ul. Sitki