KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Boża Męka
Zabrze (Rokitnica)

ul. Wyszyńskiego

Rok powstania: Ok. 1910 r.

Postument: Podstawa jednoelementowa, kostkowa. Na niej gruba płyta o łamanym esowatym profilu. Szeroka listwa wydziela z cokołu górne piętro. Pod gzymsem cokołu dodatkowy, daszkowy gzymsik, ponad którym umieszczono ośmioboczne rozetki. Gzyms cokołu daszkowy.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Stopka krzyża składa się z kostki, na której umieszczono proste kowadełko. Wysoki krzyż ma bardzo krótkie ramiona. Belki krzyża lekko fazowane, ramiona zakończone trójlistnie. Nieproporcjonalnie mała metalowa figura Chrystusa i równie mały blaszany kartusz w układzie poziomym, lekko falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na skrzyżowaniu alejek cmentarnych. U stóp krzyża nagrobek z 1920 r.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Rokitnica, ul. Wyszyńskiego, cmentarz
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Rokitnica, ul. Wyszyńskiego, cmentarz
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Rokitnica, ul. Wyszyńskiego, cmentarz
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Rokitnica, ul. Wyszyńskiego, cmentarz
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Rokitnica, ul. Wyszyńskiego, cmentarz