KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Boża Męka Zabrze (Zaborze)

ul. Korczoka

Rok powstania: koniec XIX w. (?)

Postument: Postument trójdzielny, z wysuniętą centralną częścią (rzut krzyża). Podstawa ma podwójną stopkę, właściwą, z fazowanymi górnymi krawędziami i pozorną, utworzoną poprzez rozszerzenie w dole centralnej części podstawy. Podstawa przechodzi skosem w szeroki cokół. W centralnej części cokołu płycina zwieńczona trójlistnie. Boczne filary cokołu zwieńczone prostym gzymsem, centralna część cokołu zwieńczona łamanym daszkiem.

Figury: Przypuszczalnie figury stały na gzymsach bocznych filarów cokołu.

Krzyż: Krzyż na schodkowej stopce jest przypuszczalnie wtórny. Krzyż mały, masywny, z prosto zakończonymi ramionami i z małą figurką Ukrzyżowanego. Kartusza brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na skwerze przy drodze, w cieniu młodych drzew. Otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem. Od chodnika prowadzi do niego żwirowana alejka.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Zaborze, ul. Korczoka
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Zaborze, ul. Korczoka
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Zaborze, ul. Korczoka
Kapliczki województwa śląskiego. Zabrze, Boża Męka, Zaborze, ul. Korczoka