KATALOG KAPLICZEK


ZABRZE

Kapliczka fasadowa
Zabrze (Stare Zabrze)

ul. Staromiejska

Rok powstania: pocz. XX w.

Forma: Dwie kapliczki w formie wnęk w ścianie. Wnęki mają łukowe zwieńczenie. Za pomocą wysuniętych cegieł i ceglanych kształtek utworzono ozdobne obramowanie wnęk. Po bokach wnęki półokrągłe kolumienki, u dołu parapet oparty na dwóch wspornikach, nad wnęką łukowy naczółek.

Figura: W lewej wnęce mała figurka św. Barbary. Święta przedstawiona w kontrapoście, w prawej ręce trzyma kielich. U stóp Barbary wieża. W prawej wnęce figura Madonny z Dzieciątkiem, oboje w koronach. Maria pochylona nad stojącym Jezusem, podtrzymuje go delikatnie. Na figurach pozostałości polichromii. Figury są stare ale raczej wtórne.

Umiejscowienie: Wnęki znajdują się na pomiędzy oknami, na poziomie 1. piętra kamienicy. Wystrój wnęk łączy się z ozdobnymi naczółkami okien.

Uwagi:

Stan: Wymaga remontu.

Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa, Stare Zabrze, ul. Staromiejska
Kapliczki województwa śląskiego. Chorzów kapliczka fasadowa, Stare Zabrze, ul. Staromiejska