home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Bielsko-Biała i powiat bielski
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bielsko-Biała (Komorowice Krakowskie),
ul. Bestwińska

Rok powstania: 1875

Postument: Podstawa składa się z dwóch części. Dolna część masywna, na grubej stopce. Górna część wysoka. Na jej froncie kwadratowa płycina z zaokrąglonymi narożnikami. W płycinie inskrypcja: Fondator prosi o jeden pacierz za Dusze zmarłe / Anna Andrzej Adamaszek / postawiony R. 1875. Przy dolnej krawędzi poniżej płyciny wyryty prawdopodobnie podpis budowniczego (słabo czytelny). Podstawa zwęża się esowato do cokołu. W górnej części wysokiego cokołu prostokątna wnęka z łukiem ponad figurą. Cokół na wysokości wnęki jest fazowany. Gzyms cokołu trapezowy, z pełnymi, profilowanymi łukami na bokach. We frontowym i tylnym łuku w zagłębieniach putta. Boczne łuki zdobione sześciolistnymi rozetkami. Dolna krawędź gzymsu schodkowa.

Figury: We wnęce cokołu płaskorzeźba Matki Bożej. Maria stoi wyprostowana na kielichowym stopniu, z rękami złożonymi do modlitwy.

Krzyż: Krzyż na łukowo zwężającej się stopce. Na froncie stopki Czaszka Adama. Krzyż przysadzisty, z ramionami zakończonymi koniczynowo. Kamienna figura Chrystusa proporcjonalna do krzyża, z zaciśniętymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie pionowym, niesymetryczny z odwiniętymi krawędziami.

Otoczenie: Krzyż stoi na małym kopczyku na szczycie skarpy. Otoczony rozpadającym się drewnianym płotkiem, zarośnięty roślinnością.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Bielsko-Biała, Bestwińska

Boża Męka - Bielsko-Biała, Bestwińska Boża Męka - Bielsko-Biała, Bestwińska Boża Męka - Bielsko-Biała, Bestwińska
Boża Męka - Bielsko-Biała, Bestwińska
Boża Męka - Bielsko-Biała, Bestwińska Boża Męka - Bielsko-Biała, Bestwińska