home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bieruń-Kolonia, ul. Bojszowska

Rok powstania: 1899.

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Niższa część szeroka, wyższa znacznie węższa. Na niej tablica fundacyjna z wyciętymi półokrągło narożnikami z odnowionym napisem: Tę Bożą mękę dali postawić Marcin i Marya Buchta 1899. Płyta między podstawą i cokołem z esowatym profilem (odwrotna sima bazy). Niewysoki cokół zajmuje szeroka i głęboka wnęka. Wnęka zwieńczona ostrym łukiem. Wolne pola cokołu wokół wnęki wypełnione kwiatowym ornamentem. Cokół zwieńczony dwukrotnie profilowanym gzymsem o głębokich, łukowych wygięciach.

Figury: Figura Matki Bożej ze złożonymi w modlitwie rękami i głową zwróconą w lewo wypełnia całą wnękę.

Krzyż: Krzyż nieproporcjonalnie wysoki, stoi na stopce o kowadełkowym profilu. Ramiona krzyża zakończone w strzałkę. Figura Chrystusa proporcjonalna. Metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, falisty, wystaje poza belkę.

Otoczenie: Krzyż stoi na zrośniętym trawą skwerku, częściowo zarośnięty krzewami.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Bieruń, ul. Bojszowska

Boża Męka - Bieruń, ul. Bojszowska
Boża Męka - Bieruń, ul. Bojszowska Boża Męka - Bieruń, ul. Bojszowska