home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Bojszowy, ul. Jana

Rok powstania: 1893

Postument: Sześcienna podstawa stoi na kilku, schodkowo ułożonych płytach. Na frontowej ścianie podstawy przykręcona metalowa tablica fundacyjna z napisem: Tę Bożą mękę postawili członkowie Różańca św. Roku 1893. Cokół jest w dole rozszerzony w stopkę. Cokół z wnęką zwieńczoną łukowo z wywiniętymi narożnikami. W górze cokół obwiedziony wąską listwą. Nad nią gzyms z płytkim wygięciem i pojedynczym profilowaniem od spodu. W polu wygięć gzymsu półrozetki przylegające do listy na cokole.

Figury: Figura Matki Bożej wypełnia całą wnękę cokołu. Stoi na wysuniętym, kielichowym stopniu zakończonym gałką. Figura wychodzi ze stosunkowo płytkiej wnęki. Maria z pochyloną głową i rękami złożonymi do modlitwy.

Krzyż: Stosunkowo mały krzyż ustawiony na piramidalnej, schodkowej stopce, której najwyższa warstwa jest podcięta. Belki krzyża ze ściętymi krawędziami, ramiona zakończone w koniczynkę. Chrystus na krzyżu sięga nogami niemal do podstawy krzyża. Na szczycie metalowy, mocno falowany kartusz INRI, w układzie poziomym.

Otoczenie: Krzyż stoi na ogrodzonym terenie kościoła, od strony ulicy częściowo zasłonięty ogrodzeniem kościoła i krzewami.

Uwagi:

Stan: Krzyż zaniedbany.

Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana

Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana Boża Męka - Bojszowy, ul. Jana