home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kopciowice, ul. Miodowa

Rok powstania: 1909

Postument: Podstawa składa się z trzech elementów ułożonych schodkowo. Na dolnej części wyryta data 1909, na środkowe części napis fundacyjny Gestiftet vor der Gemeinde Kopciowitz [Fundowana przez gminę Kopciowice]. Górna część podstawy oddzielona płytą o esowatym profilu (sima odwrócona bazy). Na jej froncie kwadratowa płycina z tablicą inskrypcyjną (pierwotnie zapewne niemiecką) z napisem: Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Płycina otoczona profilem z wyciętymi narożnikami. W narożnikach elementy kwiatonów. Cokół oddzielony od podstawy daszkowym gzymsem, od dołu profilowanym. Cokół z głęboką wnęką zwieńczoną ostrołukowo. Narożniki nad łukiem dopełnione płycinami. Pod gzymsem cokół nieco szerszy. Gzyms cokołu w formie łamanego daszka podciętego od dołu.

Figury: W zaszklonej wnęce, na stopniu, figura św. Anny z klęczącą Marią.

Krzyż: Krzyż na stopce w formie kowadełka. Krawędzie krzyża lekko fazowane. Ramiona krzyża zakończone profilowanymi strzałkami. Figura Chrystusa wtórna, niezbyt duża. Kartusz INRI mały, w układzie pionowym, zwinięty od dołu.

Otoczenie: Krzyż stoi na skraju drogi, pomiędzy dwiema lipami. Krzyż otoczony ozdobnym, metalowym płotkiem, wokół krzyża wyłożone płytki ceramiczne.

Uwagi:

Stan: dobry.

Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa

Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa
Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa
Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa Boża Męka - Kopciowice, ul. Miodowa