home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chełm Śląski, ul. Stacyjna

Rok powstania: Przełom XIX i XX w.

Postument: Podstawa trzyczęściowa, szeroka. Dolna część stanowi grubą stopkę. Środkowa część podstawy niewiele wyższa od stopki. Na niej płyta o głębokim, esowatym profilu. Górna część podstawy wyższa i nieco węższa. Na jej froncie, w prostokątnej płycinie, czarna tablica z inskrypcją: Pobłogosław Jezu drogi. Podstawa nakryta daszkowym, silnie podciętym gzymsem. Cokół niemal szerokości podstawy, niski. W nim wnęka z profilowanymi krawędziami, zwieńczona trójlistnym łukiem. Frontowa ściana wokół wnęki zdobiona roślinnym ornamentem. Cokół zwieńczony gzymsem w formie podciętego, łamanego daszka.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej na prostym stopniu z parapetem. Maria z lekko pochyloną głową, z rękami skrzyżowanymi na piersiach.

Krzyż: Krzyż niski, na schodkowej stopce zakończonej kowadełkowo. Ramiona krzyża zakończone strzałkowo. Figura Chrystusa pełna. Metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, silnie falowany. Krzyż ozdobiony rozbudowaną, metalową kompozycją o roślinnych (liściastych) formach, zwieńczoną sercem gorejącym.

Otoczenie: Krzyż stoi w narożniku ogrodu prywatnej posesji.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Chełm Śląski, ul. Stacyjna

Boża Męka - Chełm Śląski, ul. Stacyjna Boża Męka - Chełm Śląski, ul. Stacyjna Boża Męka - Chełm Śląski, ul. Stacyjna
Boża Męka - Chełm Śląski, ul. Stacyjna Boża Męka - Chełm Śląski, ul. Stacyjna