home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Imielin, ul. Hallera

Rok powstania: 1901

Postument: Podstawa jednoczęściowa, w formie podwyższonego sześcianu, na stopce. Na niej płyta o głębokim, esowatym profilu. Cokół szeroki. Na froncie cokołu profilowana płycina o arkadowym zwieńczeniu. W płycinie napis fundacyjny: Fundator Józef Kramarzyk i Ewa. Żona jego / Imielin 1901 / Poświęczył administrator parafii Wielko Chełmskiej Alexander Lissek. Cokół zakończony schodkowo. Schodki zwieńczone płytkimi, daszkowymi, podciętymi gzymsami.

Figury: Na bocznych schodkach wieńczących cokół dwie małe figury. U prawego boku krzyża modląca się Matka Boża wpatrzona w górę, na krzyż. Po przeciwnej stronie św. Jan Ewangelista z księgą i krzyżem.

Krzyż: Krzyż na masywnej stopce zwieńczonej kowadełkowo. Belki krzyża silnie fazowane, z ostrogami. Ramiona krzyża zakończone prosto. Figura Chrystusa pełna. Kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogrodzie prywatnej posesji, częściowo zasłonięty betonowym ogrodzeniem. Krzyż ocieniają dwa stare kasztanowce.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Imielin, ul. Hallera

Boża Męka - Imielin, ul. Hallera Boża Męka - Imielin, ul. Hallera Boża Męka - Imielin, ul. Hallera
Boża Męka - Imielin, ul. Hallera Boża Męka - Imielin, ul. Hallera Boża Męka - Imielin, ul. Hallera