home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat bieruńsko-lędziński
- katalog obiektów

katalog

Zespół figur
Imielin, ul. Imielińska

Rok powstania: XX w.

Figury: Figury ustawiono na stopkach z krawędziami imitującymi skały. Na lewo od wejścia figura św. Wojciecha. Święty stoi wyprostowany, w stroju biskupim, z pastorałem opartym na lewym ramieniu. Lekko pochyla się nad przechodniami, unosząc prawą rękę z wyciągniętym palcem, gestem nauczania. W lewej ręce trzyma księgę. Figura ma urwany prawy kciuk. Po przeciwnej stronie św. Jan Chrzciciel, na lewej ręce unosi księgę, na której leży baranek. Zapatrzony w dal, prawą rękę opiera na sercu.

Postument: Figury ustawione na słupach ogrodzenia kościoła. Słupy, zbudowane z kamiennych bloczków, mają daszkowy gzyms.

Otoczenie: Figury stanowią element kompozycji głównego wejścia na teren kościoła pw. MB Szkaplerznej, obramowując schody wiodące od ulicy.

Uwagi:

Stan: Figury wymagają remontu.

Figury - Imielin, ul. Imielińska

Figury - Imielin, ul. Imielińska Figury - Imielin, ul. Imielińska Figury - Imielin, ul. Imielińska
Figury - Imielin, ul. Imielińska Figury - Imielin, ul. Imielińska Figury - Imielin, ul. Imielińska
Figury - Imielin, ul. Imielińska