home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Knurów, ul. Koziełka

Rok powstania: 1904

Postument: Podstawa schodkowa, złożona z dwóch niskich stopni i wysokiej części górnej. Górny stopień wyższy i nieco węższy. Na jego froncie łaciński napis fundacyjny: Fundatil Francisca Schulz nata Kozielska 1904 [Fundowała Franciszka Schulz, z domu Kozielska]. Płyta o esowatym profilu oddziela górną, nieco węższą część podstawy. Górna część podstawy obrysowana ramką, ze wzorem w postaci ostrego łuku. Wzór uzupełniony motywem roślinnym. Wewnątrz ramki akronim IHS. Boki obramowane wzorem. Podstawa zwieńczona jest gzymsem w postaci czterospadowego daszka, podciętego od dołu. Cokół w postaci zminiaturyzowanej górnej części podstawy, ale bez ozdób. Nakryty jest identycznym, odpowiednio mniejszym gzymsem.

Figury: Krzyż nie posiada figur.

Krzyż: Krzyż na sześciennej stopce, która w górnej części jest profilowana wzorem powtórzonym z płyty między częściami podstawy. Krzyż z fazowanymi belkami i małymi ostrogami. Belki krzyża zakończone ostrosłupowo. Figura Ukrzyżowanego duża. Chrystus sięga stopami stopki krzyża. Metalowy kartusz INRI poziomy, niesymetrycznie falowany, wystający poza krawędzie belki.

Otoczenie: Krzyż stoi w ogrodzie przedszkola, na trawniku. Krzyż podniesiono, dokładając dodatkowe elementy podstawy.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Knurów, ul. Koziełka

Boża Męka - Knurów, ul. Koziełka Boża Męka - Knurów, ul. Koziełka Boża Męka - Knurów, ul. Koziełka