home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Chechło, ul. Szkolna

Rok powstania: 1915

Postument: Podstawa dwuczęściowa. Dolna część schodkowa, na górnym schodku wyryta data 1915. Płyta o esowatym profilu oddziela obie części podstawy. We front górnej części wmontowana płyta (wtórna – z błędami wskazującymi, że przywieziono ją z Niemiec) z inskrypcją polską i niemiecką: Proszę o pobożny Ojcze nasz i Zdrowas Maryja za wszysthie opuszczone Dusze, i Dusze w czysciu cierpiące / Bitte um ein andächtiges Vater unser und gegrüsset seist du Maria, für alle verlassene Seelen und für die Seelen im fegefeuer. Podstawę oddziela od cokołu daszkowy gzyms od dołu podcięty wklęsłym profilem. Cokół niski, nieco węższy od podstawy. Całą jego wysokość zajmuje wnęka na figurę, o ostrołukowym zwieńczeniu. Ściana cokołu wokół wnęki zdobiona słabo widocznym motywem roślinnym. Górna część cokołu nieco wysunięta poza lico cokołu. Daszkowy, dwuspadowy gzyms tworzy trójkątne pola nad cokołem.

Figury: We wnęce cokołu figura NS Matki Bożej z gorejącym sercem przebitym mieczem. Maria z lekko pochyloną głową, lewą ręką trzyma się za serce.

Krzyż: Krzyż stoi na małej stopce. Belki krzyża fazowane, z wyraźnymi ostrogami, zakończone ostrosłupowo. Figura Chrystusa dość mała w stosunku do wysokości krzyża. Górna belka krzyża również nieproporcjonalnie wysoka. Na niej mały kartusz INRI w układzie poziomym o niesymetrycznym kształcie.

Otoczenie: Krzyż stoi na skarpie przy drodze, zarośnięty krzakami. Otoczony jest ozdobnym, zardzewiałym, metalowym płotkiem.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Chechło, ul. Szkolna

Boża Męka - Chechło, ul. Szkolna Boża Męka - Chechło, ul. Szkolna Boża Męka - Chechło, ul. Szkolna
Boża Męka - Chechło, ul. Szkolna