home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Kotulin, ul. Gliwicka,
cmentarz przy kościele

Rok powstania: 1888 r.

Postument: Krzyż marmurowy. Podstawa złożona z dwóch części, dolnej – niższej i szerokiej oraz węższej i wyższej górnej. Dolna część zwęża się w górną lekkim skosem. Na froncie górnej części podstawy wyryta data 1888. Podstawa oddzielona od cokołu grubą płytą z esowatym profilem. Cokół szeroki i niezbyt wysoki. W nim mała, przeszkolona wnęka zwieńczona łukowo. Krawędź wnęki obramowana profilem wychodzącym poza front cokołu. Pod wnęką cokołu inskrypcja: Jesus Barmherzigkeit! [Jezus Miłosierdzie]. Cokół nie posiada gzymsu.

Figury: Mała figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia stoi w przeszklonej wnęce cokołu.

Krzyż: Niewysoki krzyż stoi na stopce złożonej z kwadratowej płytki o prostych krawędziach, podobnej płytki o krawędziach wypukłych oraz głęboko wciętej, kowadełkowej części górnej. Krzyż prosty, o krótkich ramionach zakończonych dużą koniczynką. Figura Chrystusa metalowa. Ręce Ukrzyżowanego sięgają końcówek belek krzyża. Metalowy kartusz INRI w układzie poziomym, mocno falowany, wystaje poza krawędzie krzyża.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku, na skraju przykościelnego cmentarza, otoczony kwiatami.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Kotulin, ul. Gliwicka

Boża Męka - Kotulin, ul. Gliwicka Boża Męka - Kotulin, ul. Gliwicka
Boża Męka - Kotulin, ul. Gliwicka Boża Męka - Kotulin, ul. Gliwicka