home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gierałtowice, ul. Księdza Roboty

Rok powstania: 1893

Postument: Podstawa dwuelementowa. Dolna część niska. Na jej froncie napis fundacyjny a na boku podpis budowniczego [K. Pokorny Kattowitz]. Na dolnej części podstawy gruba płyta o podwójnym profilu, w dole wałkowym, wyżej kowadełkowym. Górna część podstawy wysoka, z profilowaną płyciną na froncie, zwieńczoną ostrołukowo, dopełnioną do prostokąta. W niej wyryty krzyż i zniszczona inskrypcja. W narożnych trójkątach płyciny roślinny relief. Boki tej części podstawy zdobione delikatnym rysunkiem nawiązującym do zdobienia frontowej ściany. Podstawa zwieńczona podciętym, daszkowym gzymsem. Cokół jest szerokości podstawy. W nim profilowana wnęka o trójlistnym zwieńczeniu dopełnionym do ostrołukowego. Frontowa ściana wokół wnęki, ściany boczne i gzyms pod cokołem, zdobione gęstym roślinnym reliefem. Cokół zwieńczony wysokim gzymsem w formie łamanego daszka, od dołu silnie podciętego.

Figury: We wnęce cokołu, na wielkobocznej stopce, figura Matki Bożej. Maria przedstawiona w kontrapoście, zapatrzona w dal, z dłońmi splecionymi na prawym boku. Pod figurą rozbudowany, trójwarstwowy stopień, ze środkową warstwą zdobioną reliefem i trójkątną podpórką w dole.

Krzyż: Stopka krzyża w dolnej warstwie ma wałkowy profil, zwieńczona wydatnym, daszkowym gzymsikiem. Ramiona krzyża zakończone fantazyjnymi strzałkami. Metalowa figura Chrystusa z półotwartymi dłońmi. Blaszany kartusz INRI w układzie poziomym, silnie falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi przy bramie cmentarza parafii pw. MB Szkaplerznej, silnie zarośnięty ozdobnymi krzewami. Ustawiony na dużym bloku, być może stanowiącym dolną część podstawy.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty

Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty
Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty