home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Gierałtowice, ul. Księdza Roboty

Rok powstania: 1902

Postument: Podstawa trzyelementowa. Dolny element tworzy stopkę łączącą się skosem z częścią środkową. Na jej froncie data 1902. Środkowa część podstawy niska, nakryta płytą o łamanym, esowatym profilu. Do jej frontu przymocowano współczesną płytę z napisem fundacyjnym: Fundatorzy Wawrzyn Grychtoł Ludwina żona jego. Górna część od frontu tworzy kwadrat. Na niej przykręcono płytę z inskrypcją: Któryś za nas był ukrzyżowany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i nad Duszami zmarłych. Pomiędzy podstawą a cokołem podcięty, daszkowy gzyms. Cokół mieści głęboką wnękę o zwieńczeniu trójlistnym, dopełnionym do ostrołukowego. Ściana cokołu wokół wnęki zdobiona roślinnym reliefem. Cokół zwieńczony gzymsem w formie łamanego daszka. Trójkąty pod gzymsem nieco wysunięte.

Figury: We wnęce cokołu, na wielkobocznej stopce, figura Matki Bożej. Maria przedstawiona w kontrapoście, zapatrzona w dal, z dłońmi splecionymi na prawym boku. Figura stoi na trójwarstwowym stopniu, z dolną warstwą zdobioną reliefem.

Krzyż: Krzyż na kowadełkowej stopce. Belki krzyża fazowane, ramiona zakończone w fantazyjną strzałkę. Figura Chrystusa metalowa, z półotwartymi dłońmi. Kartusz INRI w układzie poziomym, lekko falowany i niesymetryczny.

Otoczenie: Krzyż stoi podniesiony na podwójnej płycie w ogrodzie posesji. W tle ozdobne krzewy.

Uwagi:

Stan: Krzyż wymaga remontu.

Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty

Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty
Boża Męka - Gierałtowice, ul. Ks. Roboty