home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Żernica, ul. Wiejska

Rok powstania: 1908

Postument: Podstawa trzyczęściowa. Dolna część tworzy grubą stopkę. Na froncie środkowej części napis fundacyjny: Fundator Johann Paulin Bieganski 1908. Na niej płyta zwężająca się esowatym profilem ku górnej części podstawy. Na froncie tej ostatniej profilowana płycina o trójlistnie wyciętych narożnikach. W płycinie inskrypcja: Im Kreuze ist Heil!. Współcześnie dostawiono tu szybę z polskim odpowiednikiem inskrypcji: W krzyżu Zbawienie 1908-2018. Podstawa odcięta od cokołu podciętym, daszkowym gzymsem. Niski cokół ma niewielka stopkę. W cokole wnęka o ostrołukowym zwieńczeniu, z wcięciami nad łukami. Ściana wokół wnęki zdobiona roślinnym reliefem. Pod gzymsem cokół nieznacznie pogrubiony. Gzyms w formie podciętego, łamanego daszka. W trójkątach pod gzymsem, od frontu i z tyłu dwie formy chrystogramu. W bocznych trójkątach pięcioramienne rozetki.

Figury: We wnęce cokołu współczesna figura modlącej się Matki Bożej.

Krzyż: Podstawa krzyża kostkowa, ze stopką i kryształowymi przyporami. Belki krzyża lekko fazowane, ramiona zakończone ostrosłupowo. Metalowa figura Chrystusa. Kartusza brak.

Otoczenie: Krzyż stoi na zagospodarowanym placyku przy skrzyżowaniu dróg. Plac przed krzyżem wysypano żwirem. Ustawiono tu głaz upamiętniający rocznicę wzmianki o Żernicy z 1279 r.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Boża Męka - Żernica, ul. Wiejska

Boża Męka - Żernica, ul. Wiejska Boża Męka - Żernica, ul. Wiejska Boża Męka - Żernica, ul. Wiejska
Boża Męka - Żernica, ul. Wiejska Boża Męka - Żernica, ul. Wiejska
Boża Męka - Żernica, ul. Wiejska