home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
-katalog obiektów

katalog

Krzyż - Boża Męka
Sośnicowice, ul. Kościelna

Rok powstania: 1891

Postument: Podstawa trzyczęściowa. Dolną część tworzą dwa schodki, z których dolny jest znacznie niższy. Środkowa część wyższa, z lekko ściętymi górnymi krawędziami. Na niej gruba płyta o esowatym profilu. Front górnej części podstawy zajmuje profilowana płycina, z trójlistnie wyciętymi narożnikami. W dolnej część płyciny data 1891. Podstawa zwieńczona daszkowym gzymsem, ze schodkowym profilem od spodu. Gzyms szeroki, z ostrołukowo zwieńczoną wnęką. Wokół wnęki pas liściastego ornamentu. W górze cokół obwiedziony listwą. Rozbudowany gzyms cokołu jest daszkowy, ze zdobionymi półkolistymi attykami i ćwierćrozetami w narożnikach. Ku dołowi gzyms zwęża się zmiennym profilem. Pomiędzy gzymsem a listwą w górnej części cokołu, liściasty fryz.

Figury: We wnęce cokołu figura Matki Bożej na wielobocznym stopniu i takiej samej konsoli. Maria z pochyloną głową, ręce złożyła w modlitwie.

Krzyż: Podstawa krzyża złożona z dwóch schodków i rozbudowanej stopki z profilowanymi, falistymi daszkami. Na bokach stopki płaskorzeźbione narzędzia Męki Pańskiej, hostia oraz Serce Gorejące. Krzyż wysmukły, z krótkimi ramionami. Belki krzyża fazowane, z ostrogami, ramiona zakończone prosto. Wysmukła figura Chrystusa z otwartymi dłońmi. Wąski kartusz INRI w układzie poziomym, łamany, z rozdwojonymi końcami.

Otoczenie: Krzyż ustawiono przy południowej ścianie kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Podniesiony na pojedynczym bloku.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna

Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna
Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna
Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna
Boża Męka - Sośnicowice, ul. Kościelna