home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
- katalog obiektów

katalog

Zespół figur przed kościołem
pw. św. Katarzyny
Toszek, Zamkowa

Rok powstania: ?

Figury: Pieta: Maria w pozycji półklęczącej, podtrzymuje martwego Chrystusa lewą nogą i ręką. Prawa dłoń Marii jest urwana.
Św. Cecylia: Stoi wyprostowana, lewą ręką unosi małe organy. Ubrana w bogate szaty, z diademem na głowie. Prawa dłoń świętej jest uszkodzona.
Św. Florian: W standardowym stroju rzymskiego wojownika. Dom gaszony przez świętego stoi tuż przed nim.
Św. Franciszek: Święty stoi w lekkim wykroku, ubrany w habit, lewą ręką wskazuje na serce, w prawej trzyma uniesiony krzyż.
Chrystus w formie NSPJ, stoi z niesymetrycznie rozłożonymi rękami, spogląda w dół. Na piersiach serce gorejące. Po bokach Jezusa dwa mniejsze anioły z bujnymi lokami. Jeden z nich ma ręce złożone w modlitwie, drugi skrzyżowane na piersiach.
Wszystkie figury polichromowane.

Postument: Pieta ustawiona jest na postumencie murowanym z kamienia. Chrystus z aniołami stoi na szerokiej podstawie murowanej z cegieł. Pozostałe figury stoją na murowanych słupkach.

Otoczenie: Figury stoją przed kościołem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wkomponowane w rozbudowane założenie architektoniczno-sakralne, złożone z dużej groty, widowni w rodzaju amfiteatru i stacji drogi krzyżowej. Całość rozłożona u stóp góry zamkowej. Święty Florian i św. Cecylia stoją na obrzeżach bocznej części „amfiteatru”, święty Franciszek jest nieco schowany w zieleni, na lewo od groty. Chrystus stoi ponad grotą. Pietę usytuowano nieco na uboczu, z lewej strony całego założenia.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Zespół figur - Toszek, Zamkowa

Zespół figur - Toszek, Zamkowa Zespół figur - Toszek, Zamkowa
Zespół figur - Toszek, Zamkowa Zespół figur - Toszek, Zamkowa Zespół figur - Toszek, Zamkowa
Zespół figur - Toszek, Zamkowa Zespół figur - Toszek, Zamkowa Zespół figur - Toszek, Zamkowa
Zespół figur - Toszek, Zamkowa Zespół figur - Toszek, Zamkowa