home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat gliwicki
- katalog obiektów

katalog

Kolumna NMP
Pyskowice, ul. Kościelna

Rok powstania: 1919

Figura: Figura NMP stoi na stopce, której dół stanowi kwadratowa płytka, zwężająca się, przechodząc w kilka, coraz węższych, sześciobocznych warstw. Matka Boża w koronie, w bogato drapowanych szatach, ma pod stopami księżyc i węża. Na lewej ręce trzyma Jezusa, prawą podając mu palmę.

Postument: Na sześciennej podstawie przykręcone trzy marmurowe tablice z inskrypcjami. Napisy na tablicach zawierają chyba błędy, co może świadczyć o dokonywanych poprawkach, albo o wtórnym pochodzeniu tablic.
Na lewym boku tablica fundacyjna: Posuerunt parochiani et parochus Joannes Chrząszcz 1919 Regina pacis ora pro nobis. [Wystawili parafianie i proboszcz Joannes Chrząszcz 1919. Królowo pokoju módl się za nami].
Na froncie tablica z napisem: Posuerunt parochiani et parochus In memoriam Josephi et Mariannae Chrząszcz Polono-Müllmensium [Wystawili parafianie i proboszcz ku pamięci Józefa i Marianny Chrząszcz …].
Na prawym boku słabo czytelna tablica poświęcona ofiarom I wojny światowej z napisem: DoMIne JesU parle [pierwotnie: pacis?] nobIs et VIrIs In beLL Is oCCIsIs ……… plus ex Parochia ceciderunt 1914/1918 R. i. p. [Panie Jezu, (pokój?) nam i poległym na wojnie …………. z parafii poległym]. Napis zawiera chronostych składający się na datę 1919.
Na podstawie stoi okrągła kolumna, w górnej części nieco węższa. Baza w postaci dwóch okrągłych płyt – dolnej z wypukłą krawędzią i górnej z profilem wklęsłym, schodkowym. Na dolnej części kolumny symbol maryjny otoczony wieńcem. Głowica kolumny jest niemal odwrotnością bazy, przy czym wypukła płyta nie jest okrągła lecz ma formę czterolistną.

Otoczenie: Figura stoi przed wejściem do kościoła św. Mikołaja, pod kamiennym murem otaczającym teren kościoła.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Kolumna NMP - Pyskowice, Kościelna

Kolumna NMP - Pyskowice, Kościelna Kolumna NMP - Pyskowice, Kościelna Kolumna NMP - Pyskowice, Kościelna
Kolumna NMP - Pyskowice, Kościelna Kolumna NMP - Pyskowice, Kościelna