home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Mysłowice
- katalog obiektów

katalog

Kaplica MB
Kosztowy, ul. Kosztowska

Rok powstania: 1899 i 1997

Architektura: Kaplica murowana, na rzucie prostokąta z dwuspadowym dachem. Frontowa ściana znacznie przewyższa nawę, tworząc wysoką attykę. W bocznych ścianach okna o łukowym zwieńczeniu, z parapetem. Ponad oknami łukowe gzymsy. Front i attyka są bogato zdobione. Wejście do kaplicy zwieńczone łukowo, zamknięte drewnianymi drzwiami z przeszklonymi płycinami. Po obu bokach wejścia po dwa pilastry zwieńczone wspólnym, warstwowym gzymsem. Ponad wejściem dwa łukowe gzymsy. Na wysokości okapu, frontową ścianę zdobi ząbkowany od dołu gzyms. Nad nim dwupiętrowa attyka. Dolna część attyki zwieńczona dwuspadowym daszkiem, zdobiona wnękami, filarami i gzymsikami. Górna część attyki ma formę szczytu o dwuspadowym, łamanym zwieńczeniu. Zdobiona znakiem maryjnym. Na jej szczycie ażurowy, metalowy krzyż.

Wnętrze: Sklepienie wnętrza kolebkowe. Pod tylną ścianą ołtarz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Maria i Jezus z insygniami królewskimi (korona, berło). Maria stoi na chmurze w otoczeniu czterech apostołów i licznych świętych. Nad nimi unosi się Duch Święty i anioły.

Otoczenie: Kaplica stoi pośrodku pętli autobusowej, przy dużej lipie. Do kaplicy prowadzi chodnik.

Uwagi: Kaplica, wybudowana w 1899 r. została w 1997 r. rozebrana i odbudowana w nieco innym miejscu.

Stan: Dobry.

Kapliczka domkowa - Kosztowy, ul. Kosztowska

Kapliczka domkowa - Kosztowy, ul. Kosztowska Kapliczka domkowa - Kosztowy, ul. Kosztowska Kapliczka domkowa - Kosztowy, ul. Kosztowska
Kapliczka domkowa - Kosztowy, ul. Kosztowska