home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat raciborski
- katalog obiektów

katalog

Kolumna Madonny z Dzieciątkiem
Rudy, ul. Kozielska

Rok powstania: ok. 1870

Figury: Na postumencie figura Matki Bożej Niepokalanej. Maria, w koronie na głowie, stoi na kuli ziemskiej, depcząc łeb węża. Spogląda w dół, błogosławiąc przechodniów prawą ręką. Pod nogami Marii księżyc, w lewej ręce trzyma lilie. Nad głową Matki Bożej metalowa aureola z 12 gwiazdkami.

Postument: Postument dwustopniowy. Dolny stopień to dwuczęściowa podstawa. Na dolnej, niskiej części, ułożona gruba płyta o łamanym, esowatym profilu. Górna część podstawy węższa. Na jej froncie profilowane litery inskrypcji: ST. MARIA REGINA CAELI ORA PRO NOBIS [Święta Mario Królowo Niebios Módl się za nami]. Poniżej płaskorzeźbione putto z wylotem ujęcia wody. Na podstawie niewydatny, kilkuwarstwowy gzyms, od góry daszkowy, ku dołowi zwężający się esowatym profilem. Na podstawie niezbyt wysoka, gładka kolumna na plincie. Baza kolumny zdobiona żabkami. Kolumna zwieńczona akantową głowicą.

Otoczenie: Figura stoi na skwerze, przy rozjeździe dróg. Kolumna ustawiona jest pośrodku nieczynnego ujęcia wody, otoczona betonowym kręgiem. Całość ogrodzona ozdobnym, metalowym płotkiem.

Uwagi: W 2016 r. figura w remoncie (zdjęcie)

Stan: Figura wymaga remontu.

Figura - Rudy, ul. Kozielska

Figura - Rudy, ul. Kozielska Figura - Rudy, ul. Kozielska Figura - Rudy, ul. Kozielska
Figura - Rudy, ul. Kozielska Figura - Rudy, ul. Kozielska
Figura - Rudy, ul. Kozielska