home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat raciborski
- katalog obiektów

katalog

Figury
Rudy, ul. Cysterska

Rok powstania:

Figury: Na postumentach dwie figury świętych. Po lewej św. Florian w zbroi, z proporcem. Święty ma dziwnie poskręcane nogi, a ogromny strumień wody lecącej z małego pojemnika, zupełnie zasłania gaszony budynek. Florian ustawiony jest na prostej płycie. Po prawej święty w stroju zakonnym, z krzyżem na piersiach, stoi bokiem do ulicy i obejmuje duży krzyż obwiązany łańcuchem. Podobno jest to św. Jan od Krzyża. Figura ustawiona jest na stopce zwężającej się łukiem ku górze, z gzymsikiem pośrodku wysokości.

Postument: Figury stoją na prostych słupach, zwieńczonych gzymsami. Gzyms składa się z cienkiej płyty o esowatym profilu, na którym ułożono większą, prostą płytę.

Otoczenie: Figury znajdują się przy wejściu do plebanii. Ustawione na słupach stanowiących elementy balustrady, u szczytu schodów.

Uwagi:

Stan: Przeciętny.

Figura - Rudy, ul. Cysterska

Figura - Rudy, ul. Cysterska Figura - Rudy, ul. Cysterska Figura - Rudy, ul. Cysterska
Figura - Rudy, ul. Cysterska Figura - Rudy, ul. Cysterska