home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

powiat raciborski
- katalog obiektów

katalog

Zespół figur
Rudy, ul. Cysterska

Rok powstania: XVIII w.

Figury: Na dolnej kondygnacji fasady usytuowano dwie figury na kilkuwarstwowych stopniach. Stopnie w dolnej części mają budowę schodkową, w górnej części kowadełkową. Po lewej stronie Archanioł Michał w dynamicznej pozie. Ubrany w zbroję, w rękach unosi metalowy krzyż, na piersiach ma tarczę ze znakami Jezusa Chrystusa. Po przeciwnej stronie figura św. Floriana, wygięta w kontrapoście. Święty patrzy w górę. Ubrany jest w zbroję podobną do tej noszonej przez Archanioła Michała. W lewej ręce trzyma metalowy proporzec, w prawej ręce niewielki kubełek wody, którą leje w próżnię. Na szczycie górnej kondygnacji fasady kolejne dwie figury świętych, w habitach. Figury ustawiono na mniejszych stopniach o esowatym profilu. Po lewej kroczący, święty Benedykt z otwartą księgą. Po drugiej stronie święty Bernard, z masywnym krzyżem o krótkich ramionach i zamkniętą księgą.

Postument: Figury stoją na stopniach opisanych wyżej.

Otoczenie: Figury są elementem wystroju fasady bazyliki. Stoją na dwóch kondygnacjach fasady, na szczycie filarów obramowujących frontową ścianę bazyliki.

Uwagi:

Stan: Przeciętny, stan górnych figur nieco gorszy.

Figura - Rudy, ul. Cysterska

Figura - Rudy, ul. Cysterska Figura - Rudy, ul. Cysterska
Figura - Rudy, ul. Cysterska Figura - Rudy, ul. Cysterska
Figura - Rudy, ul. Cysterska Figura - Rudy, ul. Cysterska