home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Tychy
- katalog obiektów

katalog

Zespół figur
przy kościele pw. św. Marii Magdaleny

Rok powstania: 1929

Figura: Oryginalne są (prawdopodobnie) dwie figury na filarach na szczycie schodów. Po lewej figura świętego Piotra. Postać jest wyprostowana, prawą ręką przyciska do piersi klucz. Po prawej figura świętego Pawła, trzymającego w prawej ręce (i przyciskającego do piersi) książkę. Pozostałe figury są wtórne, prawdopodobnie uzupełnione w okresie powojennym. Na frontowej kolumnie stała Madonna z Dzieciątkiem. Obecnie na kolumnie umieszczono figurę MB Niepokalanej. Na dwóch filarach u podnóża schodów znajdowały się postacie świętych. Po lewej stronie postać kobiety w kontrapoście, po prawej mężczyzny. Dziś stoją tam dwa anioły.

Postument: Kolumna na froncie pochodzi sprzed ostatniej przebudowy kościoła. Na schodkowo ułożonych płytach znajduje się podstawa. Podstawa na rzucie prostokąta, na froncie i po bokach zdobiona prostokątnymi płycinami. W płycinach były wyryte inskrypcje. Do dziś zachowała się tylko jedna z nich – na lewym boku podstawy. Trudna do odczytania niemiecka inskrypcja na lewym boku podstawy głosi: Maria / Du auserwählte / Kőnigin / im Himmelreiich … (nieczytelne) [Mario / Ty wybrana / Królowo / w Królestwie Niebieskim…]. Podstawa nakryta dwuwarstwowym gzymsem. Na nim wysoka kolumna z klasyczną bazą, gładkim trzonem i głowicą z wolutami i akantem. Pozostałe postacie stoją na grubych filarach wpisanych w ogrodzenie cmentarza. Do filarów są dostawione z dwóch stron elementy w formie przypór nakrytych dwuspadowym daszkiem. Górna część filarów jest pogrubiona przypominając nieco izbice wież kościelnych.

Otoczenie: Zespół figur stanowi element kompozycji schodów prowadzących do kościoła od strony Rynku.

Uwagi: Schody i zespół figur powstały w okresie ostatniej przebudowy kościoła w 1929 r. Kolumna Madonny powstała prawdopodobnie wraz z barokowym kościołem w XVIII w. Kolumna stała wcześniej w pobliżu obecnego miejsca (nieco bardziej na wschód) pod skarpą, na której stał kościół.

Stan: przeciętny.

Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny

Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny
Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny
Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny Zespół figur - kościół św. Marii Magdaleny