home

Krzyże i kapliczki województwa śląskiego

Sosnowiec
- katalog obiektów

katalog

Kapliczka wnękowa
Sosnowiec (Konstantynów), ul. Staszica

Rok powstania: ok. 1863

Opis kapliczki: Kapliczka ma formę kwadratowego słupa z rozszerzającą się podstawą. W dolnej części frontowej ściany prostokątna płycina o łukowo wyciętych narożnikach. Nieco poniżej połowy wysokości frontowej ściany biegnie podcięty gzyms zwężający się łukiem ku dołowi. Gzyms jest jednocześnie parapetem pod wąską, łukowo zwieńczoną wnęką. Wnęka zamknięta jest metalowymi, przeszklonymi drzwiczkami. We wnęce obecnie figurka MB Niepokalanego Poczęcia na kuli ziemskiej. Po bokach wnęki umieszczono kanelowane półkolumny wyraźnie rozszerzające się ku dołowi. Kolumny zwieńczone są płytkami podtrzymującymi arkadę nad wnęką. Nad wnęką płaskorzeźbiona data 1863. Słup kapliczki zwieńczony jest kilkuwarstwowym gzymsem o zmiennym profilowaniu. Kapliczka nakryta brogowym daszkiem krytym blachą. Na jego szczycie metalowy, ażurowy krzyż.

Otoczenie: Kapliczka jest częścią większego założenia architektonicznego. Ustawiona jest na szerokiej, kwadratowej podstawie nakrytej płytą wysuniętą poza lico podstawy. Na froncie podstawy tablica informująca, że znajduje się tutaj GRÓB WOJENNY POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH POLEGŁYCH 1863-1864. Całość znajduje się na małym wzniesieniu, a do kapliczki prowadzą schody. Dojście do schodów obramowane jest murkami oporowymi, na których zamontowano siedziska ławeczek. Teren kapliczki ogrodzony jest ozdobnym, metalowym płotkiem osadzonym na murkach i grubych słupkach o brogowym zakończeniu. Teren obsadzony jest ozdobnymi roślinami.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Kapliczka wnękowa - Sosnowiec, ul. Stasziac

Kapliczka wnękowa - Sosnowiec, ul. Staszica Kapliczka wnękowa - Sosnowiec, ul. Staszica
Kapliczka wnękowa - Sosnowiec, ul. Staszica Kapliczka wnękowa - Sosnowiec, ul. Staszica