home

Górnośląskie krzyże i kapliczki

Żory i Jastrzębie-Zdrój
- katalog obiektów

katalog

Figura MB z Dzieciątkiem
Jastrzębie-Zdrój - Szeroka,
ul. Powstańców Śląskich

Rok powstania: 1768

Figura: Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem ustawiona na wielobocznej, nieforemnej podstawie z datą wyrytą na froncie [AN 1768]. Maria, w pozycji półsiedzącej, trzyma na lewym ramieniu Jezusa. Dzieciątko opiera głowę na ramieniu Matki, a prawą rękę na jej piersiach. Oboje mają zwieńczone krzyżem królewskie korony, w formie stosowanej w XVIII w. Jezus trzyma na brzuchu duże królewskie jabłko, Maria w prawej dłoni trzyma resztkę berła. Pod nogami Marii księżyc, wokół jej głowy aureola z 12 gwiazdami. Tło figury rozświetlają świetliste promienie.

Postument: Wysoki postument na rzucie kwadratu. Postawa kostkowa, z datą na froncie [1918]. Górne krawędzie podstawy zbiegają się esowatym profilem ku cokołowi. Cokół wysoki, z fazowanymi krawędziami. Na jego froncie inskrypcja: Królowo pokoju módl się za nami. Pod gzymsem cokół pogrubiony, zdobiony złoconymi półrozetkami. Gzyms cokołu daszkowy, ko dołowi zbiega się łukowo.

Otoczenie: Figura ustawiona na kopcu usypanym przed murem kościoła. Ponieważ kościół wybudowano na stoku wzniesienia, figura góruje nad otoczeniem.

Uwagi:

Stan: Dobry.

Figura - Jastrzębie-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich

Figura - Jastrzębie-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich Figura - Jastrzębie-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich
Figura - Jastrzębie-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich Figura - Jastrzębie-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich
Figura - Jastrzębie-Zdrój, ul. Powstańców Śląskich